Montáže TV, SAT

Příjem TV v rodinných domech.
Pro rodinné domy zajišťujeme všechny možnosti příjmu (DVB-T, DVB-S, VKV). Specifikace řešení vychází z požadavku zákazníka a následné konzultace. Před návrhem řešení zpravidla provádíme průzkum, dle kterého optimalizujeme technologické řešení a ekonomickou náročnost.
Instalace TV příjmu v novostavbách.
Při výstavbě rodinného domu doporučujeme řešit kompletní technologickou přípravu případně i realizaci již v průběhu stavby. Tento postup vždy umožní zákazníkovi optimalizovat možnosti řešení v širším rozsahu a to vždy s menší ekonomickou náročností než je tomu u dokončené stavby.

TV rozvody, STA  Bytové a panelové domy

Základní rekonstrukce s přímým rozvodem multiplexů (MUX) DVB-T.

Zde se jedná o využití stávajících rozvodů v systému kaskáda (sériové propojení účastnických zásuvek v několika stupačkách). Základem je výměna technologie hlavní stanice pro příjem MUX DVB-T. Případná potřeba rekonstrukce rozvodů je stanoven na základě měření (průzkumu). Základní rekonstrukce zajistí distribuci přímých MUX, kdy pro příjem na zásuvce je potřebný TV přijímač s digitálním tunerem (případně settop box).

Výhody: nejlevnější řešení, úplná nabídka DVB-T včetně přídavných služeb

Základní rekonstrukce včetně typu rozvodu je rozšířena o převod programů do PAL (analog).

Toto umožní příjem vybraných programů na všech typech (i starší) TV přijímačů.

Výhody: všechny TV přijímače i ostatní AV zařízení lze použít beze změny

Základní rekonstrukce s přímým rozvodem MUX DVB-T je rozšířena o vybrané programy ze SAT TV převedené do PAL.
Opět se vychází ze základní rekonstrukce. Technologie hlavní stanice je rozšířena o zpracování vybraných SAT programů (DVB-S). Programy jsou převedeny opět do PAL (analog) a jsou přijímány všemi typy TV přijímačů. Rozšíření programové nabídky o SAT programy, nejsou potřebné SAT přijímače

Koncepce STA s hvězdicovým rozvodem pro distribuce DVB-T a DVB-S.

Jedná se vždy o rekonstruovaný, případně nově instalovaný rozvod signálu k jednotlivým bytům. V nových objektech je toto řešení nejvhodnější a je potřebné na to pamatovat již při výstavbě, tedy připravit kabelové trasy od hlavní stanice ke každému bytu. Při rekonstrukci rozvodu ve starších bytových domech je možnost použití dána stavební dispozicí.

Jednak závisí na průměru stávajících kabelových prostupů a také na možnostech a ochotě bydlících respektovat nové vedení na chodbách domu a v bytech. Pokud je nově připravený rozvod v systému hvězda (paralelní spojení účastnických zásuvek) jsou možnosti hlavní stanice široké. Lze použít kteroukoliv z výše uvedených koncepcí. Nově, a to je hlavní předností, je možné k programům DVB-T přidružit kompletní programové pakety ze zvolených družic (až 4 družice).

Účastníci tak mají programovou nabídku stovek programů v digitální podobě. Pro příjem je potřebný DVB-S přijímač, pro placené programy potom přístupové karty.

Výhody: široká programová nabídka v digitálním formátu, odpadá potřeba individuálních parabol na domě

Koncepce kaskádového rozvodu s technologií Unicable.

V této variantě se jedná o technologicky nejnáročnější vybavení hlavní stanice. Největší předností tohoto řešení je možnost maximální programové nabídky DVB-T a DVB-S jako v předchozí variantě. Není zde však podmínkou instance hvězdicového rozvodu, dostačující je kompletní rekonstrukce (kabely i zásuvky) rozvodu v původní kaskádové koncepci. Toto řešení se doporučuje při rekonstrukci větších bytových domů, kdy z různých důvodů nelze splnit podmínky pro hvězdicový rozvod. Při výběru DVB-S přijímačů je zde nutné respektovat podporu dané normy.

Výhody: Odpadají neestetické instalace rozvodů, levnější rozvody oproti hvězdicovému řešení

V případě zájmu či dotazů nás neváhejte kontaktovat. Poz. technicky zajištují partnerské firmy.

Databáze, programování
Poskytujeme naprogramování jakékoli aplikace v prostřědí Windows, Android, ASP.net a to i s propojením s jakoukoli databází. Praktické zkušennosti máme s databázemy Oracle, MSSQL, MySQL. Jako příklad programovacích jazyků v nichž programujeme uvádíme C#, C, C++, Visual Basic, Java.
Servis PC

Našim klientům nabízíme profesionální servis počítače. Od důkladného vyčistění PC od virů, spywaru či jiných nechtěných aplikací, které jen snižují výkon Vašeho PC, po odbornou instalaci softwaru a profesionální servis hardwaru. Odladíme Váš počítač tak, aby dosahoval maximálního výkonu.

Používáme nové a značové komponenty, všichni naši technici jsou pravidelně školeni přímo do výrobců PC komponent. Můžeme Vám tak zaručit vysokou technickou úroveň našeho servisu.

SW úpravy a instalace satelitů DREAMBOX, IPBOX

Provádíme instalaci jak originálního, tak alternativního SW do satelitních přistrojů těchto značek. Ostatní značky na dotaz. K některým HD přijímačům možnost instalace a dodání DVB-T tuneru.

Po domluvě možnost i hw opravy přístroje.